top of page
Search

Yeni ABD Başkanı Joe Biden ile birlikte göçmenlik politikalarında beklenen değişiklikler

Updated: Nov 11, 2020

Biden, seçim kampanyası boyunca daha adil ve insani bir göçmenlik politikası takip edeceğini ve Trump döneminde yürürlüğe giren bazı uygulamaları göreve geldikten sonra 100 gün içinde kaldıracağını açıklamıştı. Bunların hangilerini başkanlık kararnameleriyle; hangilerini Kongre ve Senato’yu da arkasına alarak geniş kapsamlı bir göçmenlik reformu şeklinde gerçekleştirecek göreceğiz, fakat Biden’ın getirmeyi planladığı uygulamalardan bazıları şunlar;

1. Trump döneminde yürürlüğe giren ve sadece belli ülkelerden gelenleri kapsayan ülkeye giriş yasakları ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılması;

2. Geçici çalışma vizesi kategorileri için özellikle yüksek beceri ve niteliklere sahip başvurucuların Amerika'da kalmalarını ve ekonomiye katkı sunmalarını teşvik edecek program ve reformların yapılması;

3. Yurtdışından yapılan iltica başvurularında Trump yönetiminin 2021 yılı için 15,000 ile sınırladığı mevcut kotanın yıllık 125,000 rakamına çıkarılması;

4. Sınırdan iltica başvurusu yapan kişiler için uygulanan ve bazı kategorilerde bulunanların başvuru yapmasını engelleyen kısıtlayıcı iltica politikaların yürürlüğünün durdurulması. İltica sisteminin onarılması, etkili ve adil bir şekilde uygulanmasının sağlanması;

5. Belli bir süredir mahkemelerin incelemesinde olan ve devlet desteği olmadan ABD'de kalamayacak durumdaki göçmenlere uygulanan “Public Charge” kuralının yürürlüğünün durdurulması;

6. İşveren sponsorluğu üzerinden yapılan greencard başvurularındaki senelik 140,000 kotasının arttırılması ve ülke bazlı uygulanan kotaların kaldırılması. Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik alanlarında ABD'de doktora seviyesinde eğitimini tamamlamış göçmenlerin söz konusu greencard kotasından muaf tutulması ve bu kişilerin greencard almalarının kolaylaştırılması;

7. TPS (Gecici Koruma Statüsü) ve DACA (yasal statüsü olmadan ABD’ye giris yapanların çocukları icin verilen özel statü) kapsamında bulunanlar dahil olmak üzere yaklaşık 11 milyon yasadışı göçmene Amerikan vatandaşlığı imkanı da sunacak yeni yol haritaları üzerinde çalışılması;

8. Aile üyeleri için yapılan başvurularda “immediate relative” yani birinci derecedeki yakın tanımına greencard'lilarin eş ve çocuklarının da dahil edilmesi ve aile birliğini sağlamak amacıyla kalıcı vizeleri onaylanana kadar başvuruculara geçici vize verilmesi;


9. Vatandaşlık başvurularında oluşan dosya yükünün azaltılması; başvuru süreçlerinin geliştirilerek hızlandırılması;


10. Her yıl ABD'de vatandaş sayısı yeteri kadar temsil edilmeyen ülke vatandaşlarının başvurabildiği "DV Lottery" yada çekilişle greencard olarak bilinen programın uygulamasına devam edilmesi. Bilindiği üzere Trump daha önce bu programı durdurmak istediğini açıklamıştı.


Biden yönetimiyle birlikte uzun zamandır tartışılan kapsamlı göçmenlik reformu ve modernizasyonu gerçekleşecek mi yada yukarıdaki uygulamaların ne kadarı Senato ve Kongre'nin de desteğiyle yürürlüğe girebilecek; bekleyip yeni dönemde göreceğiz. Biden yönetiminin göçmenlik politikaları ile ilgili daha kapsamlı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

Av. Hasan Alaz

hasan@alazlaw.com

***Burada paylaşılan bilgiler tamamen genel bilgilendirme amacıyla yapılmıştır, ve paylaşılan hiçbir detay ve bilgi hukuki tavsiye ve yönlendirme niteliğinde olmadığı gibi Avukat-Müvekkil ilişkisi de oluşturmamaktadır. Göçmenlik hukuku kişiye özeldir ve size özel durumların anlaşılması ve doğru bir şekilde analiz edilebilmesi için doğrudan ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.

702 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page